BRANDING

Hệ thống nhận diện thương hiệu bao gồm việc  lên  ý tưởng sáng tạo và đảm bảo tính hệ thống dựa trên ý tưởng được sử dụng trong quá trình xây dựng thương hiệu.

Sự đa dạng trong loại hình và cách thức mà thương hiệu sử dụng để có thể tiếp cận với khách hàng như: Logo, slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời, sự kiện… phải luôn tuân thủ yếu tố đồng bộ nhất quán.

Chúng tôi chính là giải pháp cùng đồng hành với doanh nghiệp tạo dựng nên “con át chủ bài” được sử dụng  trong quá trình tiếp cận và thu hút khách hàng, điều này chi phối trực tiếp tới vấn đề doanh thu – chính là yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp.

Lợi ích của thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu chính là công cụ thể hiện giá trị, bạn hoàn toàn có thể đặt thương hiệu của mình lên vị thế cao hơn và thật sự khácbiệt với đối thủ cạnh tranh.

Hệ thống nhận diện thương hiệu bao gồm

Bộ nhận diện thương hiệu được truyền tải qua hệ thống hình ảnh, biểu tượng, ngôn từ đạt chuẩn. Các hạng mục liên quan phải bám sát ý tưởng và đảm bảo tính nhất quán trong từng chi tiết

Các dự án tiêu biểu