DESIGN SUPPORT

Gói hỗ trợ thiết kế (dịch vụ outsource) : doanh nghiệp có thể thuê người không làm việc trực tiếp tại công ty nhưng vẫn có thể thực hiện các phần việc cụ thể của công ty của bạn. Phần việc này sẽ có mức kinh phí tương xứng với khối lượng công việc mà hai bên đă thỏa thuận.

Lasso được hình thành bởi những designer giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, mục tiêu đem lại giải pháp tối ưu trong lĩnh vực thiết kế cho các doanh nghiệp hay các tổ chức,… bắt nguồn từ chính các sản phẩm sáng tạo ấn tượng, tinh tế và thực sự đột phá.

Lợi ích của việc sự dụng gọi hỗ trợ thiết kế

Giải pháp tối ưu thay thế hoàn toàn những rắc rối của in-house designer!.

Các sản phẩm gói hỗ trợ thiết kế bao gồm