EVENT DESIGN

Thiết kế sự kiện là các hoạt động liên quan đến việc thiết kế, tổ chức thực hiện sự kiện. Việc lên kế hoạch chủ đề, xây dựng và triển khai sự kiện giúp thu hút nhiều người tham gia, biết đến thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ theo mục đích của người muốn tổ chức sự kiện.

Thiết kế sự kiện bao gồm việc phụ trách các mặt về nhu cầu, mục tiêu và tính thẩm mỹ trong sự kiện. Bản thiết kế sự kiện hợp lý sẽ khiến cho các yếu tố này được bảo đảm, đi sâu vào từng khía cạnh đặc trưng, làm nổi bật thương hiệu của doanh nghiệp, nâng hình ảnh và sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp lên tầm cao mới.

Lasso kết hợp năng lượng sáng tạo và dịch vụ toàn diện khi đảm trách việc thiết kế sự kiện, giữ vững sứ mệnh truyền tải thông điệp ý nghĩa đi kèm với những hoạt động có trong mọi phạm vi sự kiện để mang lại trải nghiệm mang tính tích hợp trong chiến lược, tạo sự kết nối sâu sắc giữa thương hiệu và đối tượng mục tiêu.

Lợi ích của thiết kế sự kiện

Để tạo dấu ấn thương hiệu đẳng cấp thì một sự kiện được thiết kế thông minh sẽ là yếu tố không thể thiếu để tạo nên sự thu hút trong đám đông, biến mỗi người qua đường trở thành khách hàng tiềm năng của bạn.

Các sản phẩm thiết kế sự kiện bao gồm

Các dự án tiêu biểu